MENU
  • youtube
  • facebook
  • instagram

Horaiya Honten Co., LTD

לתת אורז מסב אושר

חברת הורה-אייה הונטן (Horaiya Honten) הוקמה בשנת 1906.

אנחנו מייצרים קוז'י (Koji) כבר יותר ממאה שנים. הקוז'י הוא מרכיב המפתח בכל המוצרים שלנו.
קוז'י הוא אורז המוקף בעובש מסוג קוז'י והוא מהווה את הצעד החיוני הראשון בתרבות היפנית המסורתית של האוכל המותסס.
סאקה, מיסו ואמזקה (Amazake) הם חלק מהמאכלים שמכינים בעזרת קוז'י.

כל המוצרים שלנו מציגים את יופיו של הקוז'י שלנו והם ניחנים במספר רב של יתרונות בריאותיים ושקשורים ליופי בזכותו.
המשימה שלנו היא להמשיך ליישם את תהליך ייצור הקוז'י המסורתי שלנו כדי לספק מוצרים ברמה גבוהה וכדי לתרום לבריאות החברה ולהגשמתה.

המוצרים שלנו

  • miso
  • sagohachi
  • amazake
  • soy sauce koji
  • koji